Hopp til hovedinnhold

Ny forskrift for å redusere emballasjeavfall

Fra og med 1. september trådde den nye avfallsforskriften fra Klima- og miljødepartementet i kraft. Over 30.000* bedrifter i Norge må nå aktivt jobbe for å forbedre emballasjeløsningene de bruker, og gjenvinne mer. Forskriften sier at produsenter som tilfører markedet minst 1000 kg av en emballasjetype skal jobbe med avfallforebygging.

Av: Sofie Vatle 07.09.2017 11:35

frukt-plastpakket

Mange vareprodusenter har allerede jobbet med innovasjon og optimering av emballasje i mange år, via Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK). Det nye blir at alle må delta i arbeidet. De siste årene har klimabelastningen knyttet til emballerte produkter som er målt, sunket med 8 %. Andelen emballasje for markedsledende produkter sendt til gjenvinning har økt fra 61 - 67 %.

Et eksempel på godt tiltak for avfallforebygging er BAMA sine porsjonbegre for blåbær som kom i 2016. Disse gir en reduksjon på 15 kg plastemballasje for hvert tonn med bær som selges. Begrene er gir også beskyttelse mot støt, og lokket åpner seg ikke i handleposen. Det betyr at færre bær må kastes. Begeret er også resirkulerbart.

Kilder: byggfakta.no, lovdata.no

* Statistisk sentralbyrå - bedrifter med over fire ansatte innen varehandel, industri og jordbruk, skogbruk og fiske.