Hopp til hovedinnhold

Matfloken – Hva spiser vi i morgen?

Matfloken er et prosjekt i regi av innovasjonstudioet Æra. Matinfo har, som en del av Millum, deltatt gjennom en prosjektgruppe med flere aktører fra hele verdikjeden innen matproduksjonsbransjen.

Av: Sofie Vatle 03.09.2020 11:53

reddiker-i-jord

Fokus har vært på hvordan verden skal begynne å spise mer bærekraftig i morgen enn vi gjorde i går. Som e-handelsbedrift kan Millums systemer være et viktig virkemiddel for å sikre at man tar riktige valg.

- Dette er en viktig arena for oss å delta på. I kraft av vår rolle som en infrastruktur i Storhusholdningsbransjen er det vår oppgave å være med og bidra i slike initiativ. Vi ble derfor veldig glade og stolte over å bli invitert med inn sammen med andre store aktører i bransjen, forteller daglig leder i Matinfo, Knut Øksby.

Det er, som kjent for de fleste, et økende engasjement rundt temaene bærekraft, klima og helse hvor mat er en sentral del av debatten. Forbrukernes bevissthet, holdninger og matvaner er i endring – og dagligvarebransjen og storhusholdningsbransjen må tenke nytt av hensyn til jorda, menneskene og næringens fremtid. 

Legge til rette for bedre matvaner og produksjon

For å møte globale og nasjonale mål på klimagassutslipp, naturmangfold og personlig helse må vi spise mer grønt og mer bærekraftig. Det er behov for å legge til rette for bedre matvaner og matproduksjon nasjonalt. Det betyr at vi må tenke nytt langs hele verdikjeden fra hva som skjer rundt middagsbordet, tilgjengelighet av produkter og hva slags matproduksjon vi ønsker å dyrke frem i Norge.

- Vi har i flere år jobbet med verdikjedene i bransjen. Millum har vært med å starte en rekke initiativ rundt matsvinn via Platefulog en sterkere kontroll av verdikjeden hos leverandørene via Factlines. Vi utvikler stadig løsninger i egne systemer som bidrar til å muliggjøre bedre og mer overveide valg for innkjøperne, fortsetter Øksby. 

Bred deltagelse fra Storhusholdningsbransjen

Hvordan kan vi skape nye matvaner som øker inntak av grønt og mer bærekraftig kost samtidig som vi sikrer verdiskaping i norsk matproduksjon og et levende landbruk? Og hvem er ansvarlig for å sette i gang dette, forbruker selv, bonde, politikere eller produsentene? 

Dette er noen av spørsmålene vi jobber med i Matfloken sammen med initiativtakerne og deltakere Nofima, Tine, Orkla Foods Norge, Nortura, Hoff, NHO Mat og Drikke, Folkelig, Norsk Landbrukssamvirke, Miljødirektoratet, Coor, Landbruksdirektoratet, Oslo Kommune og Sio Mat og Drikke.

 

Kilder: floke.era.as