Hopp til hovedinnhold

Åpenhetens rolle i hele matforsyningskjeden

Transparens i matforsyningskjeden er stadig viktigere for å sikre en mer rettferdig, sunn og miljøvennlig matkjede. Det skal sikre en bærekraftighet i matproduksjon, videreforedling, transport og distribusjon, legge til rette for bærekraftig og sunt forbruk, samt redusere matsvinn. Ved å få informasjon om hele matkjeden åpner dette for større mulighet for alle til å ta gode valg til beste for alle ledd i kjeden.  

Av: Sofie Vatle 14.11.2023 14:50

kasse-med-gronsaker

1/3 av maten som produseres i verden kastes

Matvarer har en lang og ressurskrevende reise før de ligger på tallerkenen klar til å spises. Underveis i løpet ender 1/3 av maten som produseres i verden med å bli kastet. Det er en unødvendig sløsing når vi vet at det kreves mye ressurser som areal, energi, vann og arbeidskraft for å produsere mat. Kastes maten, går alle disse ressursene rett i søpla.

Både forbrukere, innkjøpere og leverandører er stadig mer bevisste om opprinnelsen og kvaliteten på maten de lager og spiser. Mange ønsker å ta mer bærekraftige valg når det kommer til mat og drikke, men synes det er vanskelig å vite hva som er mest bærekraftig. Dette er det største hinderet når det kommer til å ta bærekraftige valg.

Sporbarhet i matforsyningskjeden er en nødvendighet

Åpenhet er derfor avgjørende for at vi skal kunne ta informerte valg om maten vi spiser. Dette sikrer at hvert trinn er ansvarlige og gir tydelig informasjon om opprinnelse, oppdrett, prosessering, produksjonsmetoder, pakking, transport, distribusjon og håndtering av maten. Sporbarhet er et sentralt aspekt ved åpenhet. Det innebærer å spore matens reise fra jord til bord. Ved å implementere teknologier som strekkoder, QR-koder eller blokkjede, kan forbrukere få tilgang til detaljert informasjon om matens opprinnelse, produksjonspraksis, oppdrettsteknikker, sertifiseringer, rettferdig handelspraksis og informasjon som allergener eller tilsetningsstoffer.

Produsenter drar nytte av åpenhet ettersom det lar dem vise frem sin bærekraftige og etiske praksis. Da bygges en tillit hos forbrukerne og en differensiering i markedet. Dette kan føre til økt etterspørsel etter deres produkter og bedre finansiell stabilitet.

Med åpenhet kan vi ta informerte valg om maten vi spiser

For forbrukere gir åpenhet en mulighet til å ta informerte valg om maten de spiser, ut fra faktorer som næringsverdi, allergener, miljømerker, økologi og etiske hensyn. Dette igjen gir både restauranter og enkeltpersoner mulighet til å støtte bærekraftig og ansvarlig matproduksjon. 

I matinfo.no finner du nettopp slik informasjon, direkte fra produsentene selv. Med merker som bl.a. organiske sertifiseringer, fair trade og ikke-GMO-verifisering, kan man skille ut disse og ta informerte valg. Restauranter og kantiner som bruker Millums innkjøpssystem (eier av Matinfo), kan ved å gjøre avtaler med sine leverandører, også gjøre gode produktvalg ved innkjøp til storkjøkkenet. Ved oppsett av menyer og retter blir det dermed enklere å ta gode valg med gode merkinger som veiviser helt frem til maten serveres. 

Samlet sett er åpenhet i matforsyningskjeden til fordel for mennesker ved å fremme sunnere og mer bærekraftige matvalg, støtte bønder som driver til beste praksis og fremme en større forståelse av virkningen av matforbruket vårt på miljøet. Ved å kreve åpenhet og aktivt søke informasjon om maten vi spiser, kan vi ta valg som bidrar til et sunnere matsystem.


Kilder: Matprat.no, Miljødirektoratet