Hopp til hovedinnhold

Bruk av plast som emballasje

Matvarer som grønnsaker og frukt er ofte pakket inn i både ett og to lag emballasje, oftest av plast. Det gjelder både varer som selges i dagligvarebutikker og varer som leveres hoteller, restauranter og kantiner. Hvorfor? Den viktigste funksjonen er å beskytte produktet fra jord til bord.

Av: Sofie Vatle 18.10.2023 12:12

emballasjepose

Emballasjen har flere funksjoner

Emballasjens viktigste egenskaper er å ta vare på produktet. Sett fra et helhetlig perspektiv skal emballasjen totalt sett gi minst mulig klimaavtrykk. Den skal

  • beskytte produktet fra produksjon til forbruker, 
  • og dermed øke holdbarheten til produktet og forhindre svinn
  • gi informasjon om produktet
  • selge produktet
  • ha minst mulig fotavtrykk i produksjonsfasen
  • skal fungere i alle ledd i verdikjeden
  • bør kunne gjenvinnes

Plast er det materialet som egner seg best til å beskytte matvarer. Dette på grunn av lav vekt og beskyttelses-egenskapene plasten har for matvarer. Matvarer skal tåle både transport og oppbevaring til lager, butikk, hos forhandler og forbruker. Uten emballasje ville vi kastet mye mer mat enn vi allerede gjør. Frukt og grønt kan tørke inn, råtne eller få slagskader som gjør at de råtner fortere uten beskyttelse. Kjøtt og fisk forderves raskt, og skaper smittefare om det ikke beskyttes Dette er en større miljøbelastning enn det emballasjen skaper. Samtidig er det en bekymring at plast ikke går naturlig tilbake til naturen på kort tid. Det forskes derfor hele tiden på å utvikle ny kompetanse og teknologi for gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer. Det lages stadig mer bærekraftig emballasje.

I snitt kreves det også 5 ganger så mye energi når vi produserer mat som når vi lager plastemballasje. Og matproduksjon slipper ut ca. 6 ganger så mye CO2 (Nofima 2016). For at miljøregnskapet skal gå opp, må vi dermed bli flinkere til å spise opp maten. Og maten må pakkes inn for at minst mulig skal bli matsvinn. Så må det også være en plan for å redusere bruk av unødvendig plast. 

Hvorfor slutte å bruke handleposer av plast, samtidig som matvarene er innpakket i plast?

Mens matvarene må pakkes inn for å være i spisbar og holdbar kvalitet frem til bruker, er handleposen nødvendig for å frakte matvarene hjem fra butikken. Matvarene er allerede beskyttet, og trenger derfor ikke et ekstra lag med plast. Derfor er dette unødvendig plastbruk. I tillegg havner (utrolig nok) plastposer i naturen, som skader miljø og dyr både på land og til havs. Ved å bruke gjenbrukbare handleposer av mer holdbare stoffer, helst miljøvennlige, sparer det miljøet for mye forurensing på lang sikt. 

Hva menes med unødvendig emballasje?

Noen produkter blir pakket i flere lag med emballasje enn nødvendig, gjerne flere lag med ulike typer plast, eller ulike former for papp og plast. Per nå må noen produkter ha ulike typer plast, da de ulike typene beskytter ulikt. F. eks. kan en beskytte mot oksygen og en annen mot fukt. Bransjen jobber aktivt med å redusere mengden plast, både mengde og type plast som blir brukt. 

Flerlagsemballasje

De ulike plasttypene har ulike egenskaper. Et produkt kan ha behov for å bli beskyttet mot både tilførsel av oksygen og fukt. Ved å sette sammen flere lag med ulike kvaliteter, gir dermed emballasjen riktig beskyttelse. Samtidig er det ikke like stor mulighet til å resirkulere denne plasttypen. Det utvikles stadig plasttyper som dekker flere av behovene samtidig, dvs. monoplast.

Enlagsemballasje - Monoplast

Noen produkter kan beskyttes med monomaterialer, og disse er gjenvinnbare. Det er bl.a. derfor en del matvarer ikke lenger beskyttes av farget emballasje. Selve fargen i emballasjen er en annen type plast enn den som trengs for å beskytte varen. F.eks. var det tidligere et gult brett til kyllingfiletene. Nå er både brett og plast i samme monoplast.  

Jomfruelig plast

Jomfruelig plast er helt nyutvunnet plast som ikke er brukt før. Denne plasttypen har f.eks. blitt brukt til å pakke inn rå kyllingprodukter, da man har tenkt at gjenvunnet og gjenvinnbar emballasje ikke har vært kvalitetsmessig bra nok for den lett bedervelige kyllingen. Samtidig krever denne typen plast mer utvinning, heller enn gjenbruk. Ved å bruke emballasje av gjenvinnbart og gjenvunnet plastemballasje, sparer man mer utvinning av materialer og dermed miljøet. Forskning viser nå at kyllingprodukter også kan bruke gjenvinnbar emballasje. Da blir det mindre behov for å utvinne jomfruelig plast.                     

Pågående forskning for miljøvennlig emballasje

Det er bedre både for bonden og kloden å hindre matsvinn enn å fjerne all plast. Arbeidet som gjøres med å produsere matvarer fra jord til bord gjør at vi må spise maten for at det skal være vennlig for miljøet. Samtidig forskes det stadig på å finne tynnere og mer miljøvennlig emballasje, som matbransjen kan bruke. 

 

Kilder