Hopp til hovedinnhold

GRØNTiKJØTT

Hvordan øke andelen grønnsaker i et måltid, og i tillegg gjøre det bærekraftig? JÆDER Ådne Espeland AS er en kjøttvarebedrift med lange tradisjoner. I 2016 ønsket de å se på muligheten for å få mer grønnsaker inn i sine produkter, som en berikelse både på smak og næringsinnhold til kjøtt. Det har de lykkes i sammen med flere bedrifter i prosjektet GRØNTiKJØTT - og produktkategorien har fått navnet +Grønt.

Av: Sofie Vatle 10.01.2020 11:37

kyllingboller-plussgront

Bakgrunnen for prosjektet GRØNTiKJØTT og innfasing av produkter med grønnsaker

Nåværende daglige leder, Guro Espeland, var deltaker på et foredrag i regi av Matprat/Animalia som omhandlet blanding av kjøtt og grønnsaker. Hun kontaktet etterpå foredragsholder og ytret ønske om å jobbe videre med dette. Sammen kontaktet de Nofima AS på Ås som også ønsket å forske videre på dette. Det endte med at de sammen søkte om midler til et treårig forskningsprosjekt som fikk navnet GRØNTiKJØTT. Jæder Ådne Espeland stod som prosjekteier og fikk med seg mange dyktige partnere fra ulike faglige områder.

- Som en kjøttvarebedrift med lange tradisjoner ønsket vi å se på muligheten for mer grønnsaker inn i kostholdet, som en berikelse både på smak og næringsinnhold. Dette passer også godt til spesielt ungdommens ønske om mer bærekraftig mat. Det har vi lykkes med og produktkategorien har fått navnet +Grønt, som er basert på ønsker og mål i prosjektet GRØNTiKJØTT, forteller Gry Surdal Espeland, Markeds- og bærekraftsansvarlig i JÆDER Ådne Espeland AS.


Hvordan kom dere på ideen om å bruke utsorterte grønnsaker?

- Vi fikk kunnskap om at strenge krav til form, farge og størrelse var gjeldene i grønnsaksverden. Et viktig moment i prosjektet var derfor bruk av grønnsaker som på grunn av disse kravene ville bli utsortert. Vi skal kutte grønnsakene i små biter etterpå, så for oss spiller det ingen rolle hvordan grønnsakene ser ut i utgangspunktet. I prosjektet var det spesielt mye fokus på å få utnyttet blomkål. En av partnerne Norrek Dypfryst AS fant en måte å utnytte mye mer av miniblomkål-bukettene enn de hadde klart fra før. Det brukes også flere typer grønnsaker i hvert produkt. Alt som gjøres i kampen mot matsvinn er interessant for oss, sier Espeland. 

Underveis i prosjektet ble ulike råvarekombinasjoner vurdert for å få mest mulig næringsoptimal sammensetning på sluttproduktene. Andelen grønnsaker ble vurdert ut fra smak, farge og bindeevne i ferdigproduktet. Smaken var selvsagt vesentlig. Det ble jobbet tett med aktuelle kunder for å avdekke behov og imøtekomme ønsker.

-Vi testet ulik prosesseringsteknologi for utvikling av trygge, smakfulle og sunne blandingsprodukter. Forskning utført ved Nofima AS fremskaffet ny kunnskap om produktenes helserelaterte kvalitet, ved bruk av en fordøyelsessimulator, forteller Gry videre.

Hvordan har responsen i markedet vært?

- Produktene vekker stor interesse både for smak og engasjement. Produktet Kjøttbolle +Grønt gikk også videre til delfinale i Det Norske Måltidet, men rakk dessverre ikke helt til topps. Vi selger stort sett alle våre varer via grossister i storhusholdningsmarkedet, sier Espeland. 

Noen tanker rundt fortsettelsen? 

- Produktserien blir godt mottatt av institusjoner, barnehager og skoler, som har stort fokus på næringsinnhold og smak. I lys av suksessen planlegger vi et nytt produkt til +Grønt i første halvdel av 2020. Salget hittil i produktkategorien har vært 250 tonn, og mer skal det bli, lover Espeland.

Hvilke fordeler ser dere at det har å ha produktene i matinfo.no?

- Matinfo er et krav fra noen av våre kunder og informasjonen oppdateres fortløpende fra vår side. Portalen er et fint og levende verktøy for våre sluttbrukere, sier Espeland.

Et godt forbilde

Ved lansering av ny Nasjonal handlingsplan for et bedre kosthold (2017-2021) ble prosjektet trukket fram som et godt eksempel på matbedrifters bidrag til omstilling og nytenking. Det er også med et avsnitt om GRØNTiKJØTT-prosjektet i handlingsplanen. Flere bransjeblader og fagtidsskrifter har publisert artikler om prosjektet. 

Hvem er målgruppen for +Grønt produktene?

En viktig målgruppe for produktene er barnehager og kantiner, da særlig på skoler og institusjoner. Animalia har utarbeidet helse- og ernæringspåstander som trygt kan brukes i markedsføringen inn mot dem.

 

Les gjerne om produktene på matinfo.no

 

Kilder:
Gry Surdal Espeland, Markeds- og bærekraftsansvarlig i JÆDER Ådne Espeland AS
Wenche Aale Hægermark, Kommunikasjonsleder Mat i Nofima.