Hopp til hovedinnhold

Holdbarhetsdato på matvarer

Matvarer - og drikke blir merket med holdbarhetsdato ut fra to ulike hensyn, helse og kvalitet. Disse er Best før eller Siste forbruksdag. Men hva betyr disse?

Av: Sofie Vatle 24.04.2017 11:11

ferskvarer2-980x380

Best før

Matvarer som ikke blir så lett bedervet, og som kan holde samme kvalitet også etter oppgitt dato, merkes med Best før eller Best før utgangen av. For eksempel boksemat, tørrvarer, mørnet kjøtt, egg og melk. Bare pass på at produktet ikke lukter vondt, da er modningsprosessen gått for langt. Det mange kanskje ikke vet, er at varer merket med Best før også kan selges/markedsføres etter oppgitt dato. Det er butikken som da har ansvaret for at produktet holder forventet kvalitet.

... men ikke dårlig etter/ofte god etter

I 2017 begynte Q-meieriene, deretter Prior, å merke sine produkter med "Best før, men ikke dårlig etter". I januar 2018 begynte Tine med det samme. Tilleggmerkingen har satt seg hos forbrukerne, som i større og større grad er opptatt av å hindre matsvinn. I første omgang gjelder denne merkingen melkeprodukter og egg. Andre har tatt i bruk Matvett sin fellesmerking "Best før men ofte god etter", og bruken er økende. 

Siste forbruksdag

Matvarer som lett blir bedervet, og som potensielt kan bli helsefarlige etter kort tid, merkes med Siste forbruksdag. Disse matvarene skal alltid merkes med oppbevaringsmåte. Datoen settes ofte ut fra mikrobiologiske hensyn, og kan gjøre deg syk om du spiser de etter oppgitt dato. Varene kan naturlig nok ikke selges etter datomerking. Noen eksempler er fersk fisk, kylling, kjøttfarse og rå pølse.

Definisjon lett bedervelig: Et lett bedervelig næringsmiddel er et næringsmiddel som på grunn av mikrobiologisk eller enzymatisk aktivitet kan bli helseskadelig eller få vesentlig nedsatt hygienisk kvalitet allerede ved kortvarig lagring ved romtemperatur.

I tillegg til best før dato, kan matvarer også være merket med oppbevaringsmåte som "Må oppbevares mørkt", "Må oppbevares kjølig etter åpning" el. l.

Unntak

Det er noen unntak fra pålagt datomerking. Det gjelder

  • Fersk frukt og grønnsaker
  • Bakeri- og konditorvarer som stort sett spises innen et døgn
  • Drikkevarer med alkoholprosent over 10

 

Vårt ansvar som forbrukere - se, lukt og smak

Det er vi forbrukere som har ansvar for å oppbevare matvarer på riktig måte for at kvaliteten skal holde seg frem til oppgitt dato eller lenger. Det er også vårt ansvar å ikke kaste mat som er gått ut på dato, og som ennå er holdbar. Vi oppfordres til å se, lukte og smake på matvarer for å avgjøre om maten må kastes. Ikke minst for å få ned mengden matsvinn vi forbrukere har, på helt spiselige matvarer.

 

Kilder: Mattilsynet, MatportalenHoldbart.no